top of page

PRAKTIJK HARTWIJS

Over ons

praktijk-hartwijs.png

Praktijk Hartwijs biedt persoonlijke hulp, opvoedondersteuning, ontwikkelingsstimulering en therapie vanuit een systemisch kader aan kinderen, jeugdigen en volwassenen waarbij de focus wordt gelegd op ontdekking, interesse, groei, ontwikkeling, contact name, eigen kracht en verbinding.

Ieder mens wil zien en gezien worden, los van leeftijd, diagnoses en gedrag. Gedrag heeft altijd een functie, hoe bijzonder, soms confronterend of onmachtig het ook kan zijn. Er is een reden waarom mensen en kinderen zich gedragen zoals ze doen. Het uniek zijn van elk mens maakt dat wij als hulpverleners willen aansluiten op de eigen kracht van diegene die de hulp ontvangt en hierbij rekening houden met het systeem en/of de omgeving waarbinnen die persoon zich begeeft.

Het ondersteunen van ouders/opvoeders in hun opvoedkundige rol en in de relationele en persoonlijke sfeer behoren tot het verlenen van hulp aan het gezin. Hierbij kun je denken aan: verdeling aandacht tussen kinderen, invloed op broertjes en zusjes bij het krijgen van een kindje met extra zorg, op één lijn komen qua opvoeding, acceptatie en verwerkingsprocessen, invloed van het krijgen van kinderen op de relatie.

In de begeleiding van opvoedings- en ontwikkelingsvragen voor een kind of binnen het gezin is onze visie dat elk kind en zijn opvoeder meebeweegt met de mogelijkheden die hij op dat moment heeft. In een prestatie-en resultaatgerichte wereld is het voor volwassenen, laat staan voor kinderen, soms moeilijk om te voldoen aan alle gestelde eisen en voorwaarden. Wij zien dat ieder kind ongeacht niveau of gedragingen ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Kinderen leren vanuit verwondering en gedeelde en oprechte aandacht. Hiervoor zijn zij afhankelijk van ons als volwassenen en opvoeders. Door terug te gaan naar de essentie van kind zijn, los van alle verwachtingen, kunnen we onze kinderen laten groeien in hun persoonlijkheid en ontwikkeling door aan te sluiten op hun behoeften en mogelijkheden op dat moment.

WIJ ZIJN: About Me

Ontdekking, interesse, groei, ontwikkeling, contact name, eigen kracht en verbinding.

Praktijk Hartwijs

WIJ ZIJN: Famous Quote
bottom of page