top of page

REGELINGEN

Reading Lesson
Drawing Face
hartwijs-therapie.jpg
hartwijs-video-hometraining.jpg
hartwijs-ouderbegeleiding.jpg
PRAKTISCH: Welcome

(AMBULANTE) OPVOEDONDERSTEUNING / COACHING

Praktijk Hartwijs staat geregistreerd als zorgaanbieder kind- en jeugdzorg bij de Peelgemeenten (Deurne, Asten, Someren, Bakel-Gemert, Laarbeek) en gemeente Helmond. De overheid vraagt elke 4 weken een eigen bijdrage, deze is inkomensafhankelijk. Meer informatie is te vinden op de site van het CAK (www.hetcak.nl).

Ben je woonachtig buiten bovengenoemde gemeentes of kies je ervoor geen gebruik maken van een indicatie vanuit de jeugdzorg, dan kun je je ook rechtstreeks bij ons aanmelden. We hechten veel waarde aan een geheel vrijblijvende (kosteloze) kennismaking zodat er vanuit beide kanten een ‘ja’ gezegd kan worden tegen het starten van de (ambulante) opvoedondersteuning/coaching. Voor het verdere traject geldt het tarief van 60 euro per uur exclusief btw.

PGB

Praktijk Hartwijs is inzetbaar voor ambulante opvoedondersteuning / coaching via een PGB (Persoons Gebonden Budget). Dit kan een PGB zijn vanuit de Jeugdwet (geïndiceerd vanuit de gemeente) of een PGB vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

PARTICULIER OF ZAKELIJK TRAJECT

Heb je als volwassene een individuele hulpvraag op persoonlijk of zakelijk vlak (bijvoorbeeld via je werkgever), dan is therapie/coaching mogelijk.


  • Therapie/coaching volwassenen: 90 euro per uur excl. btw

  • Zakelijk: 120 euro per uur excl. btw

  • Workshops en lezingen: prijzen op aanvraag.VERHINDERD

Het kan voorkomen dat een afspraak niet kan doorgaan. Tot 24 uur van tevoren kun je de afspraak kosteloos verzetten of annuleren. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor jou gereserveerde tijd in rekening gebracht.

PRAKTISCH: Credentials

VRAGEN?

HEB JE VRAGEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP

PRAKTISCH: Famous Quote
bottom of page