top of page

MARJON KEUNEN

marjon foto.docx.jpg

Sinds 24 Jaar werk ik met heel veel plezier met volwassenen en kinderen met hun ouders/systeem. Met een enthousiaste en open blik kijk ik naar de dynamiek van een gezin of een (school- of opvang-) groep waar het kind zich bevindt. Mijn kijk op kinderen is dat ELK kind in staat is om te groeien. Ongeacht diagnose en gedrag blijft het kind te allen tijde een mens met mogelijkheden en een eigen karakter en communiceert het op de manier die haalbaar is binnen zijn mogelijkheden/omstandigheden op dat moment.


Tijdens mijn loopbaan specialiseerde ik mij middels opleidingen als psychosociale therapie, MISC mediërend leren, begeleiden van kinderen met Down Syndroom, video-hometraining, SRH Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en Nederlands met Gebaren. Zo kan ik bij opvoedkundige vragen op een brede, systemische manier naar ieders aandeel in het gezin kijken.


Naast het werken met het kind en ouders ben ik ook inzetbaar op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen voor observatie en praktische adviezen. Ik maak hierbij de vertaalslag van thuis naar de opvang/school van het kind en ondersteun ouders in gesprekken op school wanneer daar de vraag ligt. Deze koppeling met betrokken hulpverleners maakt dat er niet op eilandjes wordt gewerkt: afstemming, overleg en met een kritisch oog blijven kijken naar het proces van hulpverlenen waar het belang en groei van het kind met ouders voorop staat maakt mijn werk heel mooi en gevarieerd.

Marjon Keunen: About Me

"Ongeacht diagnose en gedrag blijft het kind te allen tijde een mens met mogelijkheden en een eigen karakter!"

Praktijk Hartwijs

Marjon Keunen: Famous Quote
bottom of page