top of page

PRIVACYVERKLARING

Praktijk Hartwijs, gevestigd aan Jules de Cortestraat 24, 5751 PR te Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Praktijk Hartwijs verzamelt en bewaart persoonsgegevens van de cliënt in een dossier, om de cliënt volgens opdracht te begeleiden. Het opslaan en verwerken van gegevens gebeurt in het belang van de cliënt, ten behoeve van de beroepsuitoefening en een deugdelijke bedrijfsvoering in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring: Welcome

VRAGEN OVER ONZE PRIVACYVERKLARING? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Privacyverklaring: Famous Quote
bottom of page