top of page
hartwijs-ouderbegeleiding.jpg

GEZINSBEGELEIDING

Tijdens het ouderschap krijg je als ouder te maken met situaties die veel kunnen vragen van je als mens en partner; als ouder! Kinderen spiegelen hun ouders, dit kan confronterend zijn en leiden tot een verstoring of onbegrip in de relatie met je kind. Ook kunnen andere aspecten een rol spelen; bijvoorbeeld wanneer blijkt dat je kindje geboren wordt met een ontwikkelingsachterstand of een diagnose heeft die binnen de opvoeding extra zorg en aandacht vraagt van ouders, en daarmee ook voor broertjes en zusjes.  Elke levensfase brengt perioden van bewustwording, verwerking, verlies en acceptatie met zich mee. Het kan helpend zijn wanneer iemand met je meekijkt waar je je als ouder bevindt, die met je meeloopt in het bewust worden van gevoelens, deze te erkennen en samen te ontdekken hoe je binnen de relatie met je kind, en je gezin hier vorm aan kunt geven, samen en dus met elkaar.


Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)

 

PPG is er voor gezinnen waar de ouders vragen hebben binnen de opvoeding van en in de omgang met hun kind. Ouders komen met een hulpvraag over een vraag rondom opvoeding. Praktijk Hartwijs kijkt hierbij systemisch, naar het totale gezin en hun leefomgeving. Gezinsleden staan altijd met elkaar in contact op welke manier dan ook, elk gezinslid draagt bij aan het leefklimaat van het gezin. Wanneer een gezinssysteem ontwricht is of een moeilijke tijd ondergaat dan bewegen alle gezinsleden hierin mee. Het is volgens onze visie noodzakelijk om iedere betrokkenen te zien in dit groter geheel.


Ons doel is het verbeteren van de opvoedingssituatie zodat het gezin zelfstandig weer verder kan. Dit doen we door de opvoedkundige competenties en eigen kracht van ouders en het kind te versterken. Onder deze competenties verstaan we het probleemoplossend vermogen van de ouders en/of het kind, de communicatie en het opvoedkundig handelen in het algemeen te bekijken. We sluiten tijdens de begeleiding aan bij de normen, waarden, vraag en mogelijkheden van het gezin. Op die manier komen ouders en het kind weer in hun kracht zodat het gezin met alle betrokken gezinsleden weer zo goed mogelijk kan functioneren.

We werken graag nauw samen met ouders waarbij we waar nodig in afstemming met hen contact leggen met overige betrokken hulpverleners, school en netwerk. Dit geeft een bredere kijk en mogelijkheden tot een eenduidige open manier van hulpverlenen en afstemmen.

Gezinsbegeleiding: Welcome

"Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen"

Gezinsbegeleiding: Famous Quote
bottom of page