top of page
Stacking Blocks

EARLY INTERVENTION PROGRAMMA

Kleine stapjes in het gezin of in groepsverband

Kleine Stapjes´ is een early intervention-programma (vroeghulp) voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand tot een ontwikkelingsleeftijd van vier jaar. Early intervention betekent zo vroeg mogelijk starten met het gericht volgen van de ontwikkeling van een kind en stimuleren zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Kleine Stapjes is bedoeld voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het programma biedt praktische richtlijnen om de kinderen in hun thuisomgeving een gerichte, alerte opvoeding te geven. Het erkent dat jullie als ouders de belangrijkste opvoeders van jullie kind zijn. Daarnaast kan het ook worden gebruikt door pedagogisch werkers, kleuter- en groepsleidsters, therapeuten en studenten.


Kleine Stapjes is veelomvattend in de benadering van de manier van werken. Natuurlijk komen de basisprincipes aan de orde, maar daarnaast ook de honderden specifieke praktische tips, gebaseerd op jaren van directe ervaring en op wat ouders zeggen over wat er voor hun gewerkt heeft.


Kleine Stapjes is nauw verwant met het Macquarie Program voor Kinderen met Ontwikkelingsachterstand. Dat is een pakket materialen die ontwikkeld werden in het kader van het Down’s Syndrome Program op de Macquarie-Universiteit in Sydney, Australië. (Merk op, dat de materialen zeer beslist niet alleen maar voor gebruik bij kinderen met Down’s syndroom bedoeld zijn!)


Hieronder volgen enkele principiële punten die verwerkt zijn in Kleine Stapjes:

  • Alle kinderen kunnen leren. Het kind met een ontwikkelingsachterstand leert langzamer, maar het kan leren.

  • Kinderen met een ontwikkelingsachterstand moeten de vaardigheden leren die alle kinderen leren en gebruiken; vaardigheden die hen helpen bij het spelen bij hun interacties met anderen, om maximale onafhankelijkheid te bereiken en om deel van de gemeenschap uit te maken.

  • De ouders zijn de belangrijkste opvoeders van het kind.

  • De eerste jaren zijn beslissend voor het leren. Het is belangrijk om de kleine stapjes zo vroeg mogelijk in te zetten om zo gericht en alert mogelijk te kunnen opvoeden en je kind te kunnen stimuleren in zijn/haar ontwikkeling.

  • Goed ontworpen methoden voor toetsing en pedagogische begeleiding bevorderen een efficiënter opvoedingsproces.

  • Ieder kind is anders en ieder gezin is anders. Een succesvol programma moet tegemoet komen aan de behoeften van het kind zowel als het gezin.


Kleine Stapjes is geen instructieboekje over hoe je een betere ouder wordt, het is bedoeld om zicht te geven op de ontwikkeling van je kind om de stapjes die je maakt niet te groot te maken, zodat je kind in staat is om te kunnen leren. De informatie die u hier vindt kan en moet worden aangevuld met ander materiaal en hopelijk ook met persoonlijke contacten met mensen die u en uw kind kennen.


Kleine Stapjes is bedoeld als een praktische vraagbaak om te worden gebruikt op de manier die u het beste uitkomt. Het is geschreven vanuit de erkenning dat het meest belangrijke dat je je kind kunt geven al gegeven wordt, namelijk liefde voor en de acceptatie van je kind en de verzorging, zowel fysiek als emotioneel.

Early Intervention Programma: Welcome

"Kleine Stapjes is geen instructieboekje over hoe je een betere ouder wordt."

Early Intervention Programma: Famous Quote
bottom of page