top of page

KLACHTENREGLEMENT

Coaches van Praktijk Hartwijs voeren diensten uit in overeenstemming met de beroepscode, de gedragsregels het privacyreglement van Praktijk Hartwijs.


Praktijk Hartwijs kent een klachtenregeling. Deze houdt in dat Praktijk Hartwijs uw klacht op zorgvuldige wijze afhandelt en waar mogelijk met u kijkt naar een passende oplossing.

Kenbaar maken van een klacht bij Praktijk Hartwijs


Wanneer kunt u een klacht indienen;

  • Indien u niet tevreden bent over de uitvoering van de werkzaamheden door (een van) onze medewerkers kunt u daarover bij ons een klacht indienen.

  • Indien Praktijk Hartwijs uw verzoek om inzicht, inzage, afschrift, afscherming, correctie en/of vernietiging van persoonsgegevens heeft geweigerd (zie ook Privacyreglement van Praktijk Hartwijs).

  • Als u vermeende onregelmatigheden aan de kaak wilt stellen.


Hoe dient u een klacht in;

U maakt uw klacht schriftelijk kenbaar. Vermeldt u daarbij:

  • uw naam en adres

  • de naam van de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft

  • de dagtekening en uw handtekening

  •  een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht

  •  de reden waarom u de klacht indient

  • Als u een voorstel heeft voor de afwikkeling van de klacht kunt u dat ook aangeven.


Vervolgens bevestigt Praktijk Hartwijs binnen vijf werkdagen de ontvangst van uw klacht. In deze ontvangstbevestiging wordt u geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure, waaronder de afhandelingstermijn en de mogelijkheid gehoord te worden.


Praktijk Hartwijs streeft ernaar uw klacht uiterlijk binnen acht weken af te handelen. De beslissing die Praktijk Hartwijs neemt op uw klacht bestaat uit een gegrondverklaring of een ongegrondverklaring van uw klacht. Uiteraard is dit een gemotiveerde beslissing.


Overigens kunt u gedurende de klachtbehandeling bij Praktijk Hartwijs aangeven dat de medewerker tegen wie uw klacht zich richt aan uw klacht tegemoet is gekomen. Zodra u dat heeft aangegeven vervalt de klacht en wordt de behandeling ervan gestaakt.

Klachtenregeling: Welcome

HEB JE VRAGEN OVER ONS KLACHTENREGLEMENT NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Klachtenregeling: Famous Quote
bottom of page